Sujuvat asuntokaupat

Suunnitteletko asunnon myymistä itse? Näin vältät omatoimisen myynnin sudenkuopat

Istut sohvalla selaten myytäviä asuntoja miettien, olisiko nyt oikea hetki myydä myös oma asuntosi. Samalla mieleesi juolahtaa ehkä ajatus siitä, voisiko asunnon myydä  ilman kiinteistönvälittäjän apua? Asunnon myyminen itse saattaa kuulostaa houkuttelevalta vaihtoehdolta, mutta asettaa myös omat haasteensa prosessiin. Tässä blogitekstissä käsittelemme asioita, joita sinun on hyvä tietää ja mihin varautua, kun suunnittelet asuntosi myymistä itse.

Taustatyö ja hinnoittelun haasteet

Ennen myyntiprosessin aloittamista on olennaista kartoittaa, minkälaisia asuntoja omalla alueellasi on tällä hetkellä myynnissä ja millä hinnalla. Tämä antaa sinulle käsityksen siitä, minkälaisen hintapyynnön voit asettaa omalle asunnollesi.

Taustatyön tekeminen ja hintatietojen kartoittaminen voi olla opettavaista, mutta se vie myös paljon aikaa. Kiinteistönvälittäjät tuntevat alueelliset asuntomarkkinat hyvin ja osaavat nopeastikin sanoa vähintäänkin suuntaa antavan arvion asuntosi arvosta. Kun hinta on alun alkaen kohdallaan, myös myynti sujuu nopeammin ja mutkattomammin.

Myynti-ilmoituksen markkinointi ja näkyvyys

Hyvin ja huolellisesti laadittu myynti-ilmoitus on asunnon myynnissä keskeisessä roolissa. Ensivaikutelman voi tehdä vain kerran, joten siihen kannattaa panostaa kunnolla. Omatoimisessa myynnissä sinulla on vapaus suunnitella ja toteuttaa myynti-ilmoitus juuri haluamallasi tavalla, mutta tehokkaan ja houkuttelevan ilmoituksen laatiminen vaatii aikaa ja osaamista. 

Kiinteistönvälittäjät ovat laatineet lukuisia myynti-ilmoituksia ja tietävät mikä ilmoituksessa toimii ja mikä puolestaan ei. He osaavat korostaa asuntosi parhaita puolia ja heidän on lisäksi mahdollista hyödyntää laajasti erilaisia markkinointikanavia, jolloin ilmoitus tavoittaa potentiaaliset ostajat tehokkaasti.

Oikeudelliset seikat ja asiakirjojen valmistelu

Asuntokauppaan liittyy monia oikeudellisia, huomioon otettavia asioita, lakipykäliä sekä byrokratiaa. Tarvittavat ja oikein laaditut asiakirjat ovat keskeisiä sujuvan kaupanteon takaamiseksi. 

Yksityishenkilöiden välinen kauppa ei tarjoa kuluttajansuojaa, mikä lisää riskiä esimerkiksi riitatilanteissa. Kiinteistönvälittäjän vastuu perustuu lakiin ja hänen keskeisimpänä tehtävänään on varmistaa, että kaikki myynnin kannalta oleelliset tiedot ovat oikein ja asiakirjat ovat kunnossa ja ajan tasalla. Kiinteistönvälittäjän velvollisuutena on noudattaa hyvää välitystapaa ja valvoa sekä ostajan, että myyjän etua asuntokaupassa. Tämä tuo huomattavaa turvaa, sekä mielenrauhaa kaupan molemmille osapuolille.

Kiinteistönvälittäjän ammattitaito tuo turvaa ja mielenrauhaa

Kiinteistönvälittäjän työstä näkyy ulospäin vain pieni osa ja suurin osa välittäjän työstä tapahtuukin myyntiprosessin taustalla. Asunnon esittelyn ja ostotarjousten vastaanottamisen lisäksi kiinteistönvälittäjän tehtävänä on lisäksi tuntea asuntokauppaan liittyvää lakia, laatia myytävälle kohteelle markkinointisuunnitelma, arvioida ja hinnoitella myytävä kohde, varmistaa oikeudelliset asiat sekä valmistella kaupantekoon tarvittavat asiakirjat. Vuosien varrella hioutuneet neuvottelutaidot ovat myös välittäjän tärkeimpiä työkaluja, joiden avulla neuvottelut saadaan onnistuneesti päätökseen hyväksytyn ostotarjouksen muodossa.

Ammattitaitoisen kiinteistönvälittäjän asiantuntemus ja kokemus voivat säästää sinulta sekä aikaa että vaivaa, sekä tuoda varmuutta siihen, että kaikki sujuu varmasti oikein ja turvallisesti. Mahdollisissa asuntokauppariidoissa lasku voi olla hyvinkin suuri, ja tällaisiin tilanteisiin ajautuminen on lisäksi hyvin stressaavaa. 

Ennakointi on parasta riskienhallintaa, ja kiinteistönvälittäjän avulla voit varmistaa, että kaikki mahdolliset ongelmat otetaan huomioon jo etukäteen. Näin voit jättää monimutkaiset ja hankalat asiat ammattilaisen huoleksi, jolloin koko prosessi tuntuu mukavammalta ja turvallisemmalta.